Kierunki

Licencjackie

PEDAGOGIKA SPECJALNA
Bibliotekoznawstwo i poradnictwo zawodowe
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Edukacja włączająca i integracyjna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie
Pedagogika opiekuńczo wychowawcza
Pedagogika paliatywna i geriatrii
Resocjalizacja z profilaktyką społeczną
Terapia pedagogiczna z edukacją włączającą

PEDAGOGIKA NAUCZYCIELSKA
Doradztwo zawodowe
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Edukacja zdrowotna i profilaktyka społeczna

WSPOMAGANIE ROZWOJU OSOBISTEGO I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe
Opieka i wsparcie osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych
Pedagogika pracy z zarządzaniem zasobami ludzkimi
Przedsiębiorczość w usługach społecznych i edukacyjnych
Trening rozwoju jednostki i grupy

POZOSTAŁE
Administracja rządowa i samorządowa
Amerykanistyka
Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe
Doradztwo personalne i zarządzanie personelem
Dyplomacja i stosunki międzynarodowe
Ekonomia menedżerska
Zarządzanie przedsiębiorstwem

Magisterskie

PEDAGOGIKA NAUCZYCIELSKA
Bibliotekoznawstwo i poradnictwo zawodowe
Doradztwo zawodowe i personalne
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Edukacja zdrowotna i profilaktyka społeczna
Pedagogika opiekuńczo wychowawcza
Pedagogika paliatywna i geriatrii
Resocjalizacja z socjerapią
Terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwoju

WSPOMAGANIE ROZWOJU OSOBISTEGO I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Bezpieczeństwo narodowe
Opieka i wsparcie osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych
Pedagogika pracy z zarządzaniem zasobami ludzkimi
Przedsiębiorczość w usługach społecznych i edukacyjnych
Trening rozwoju jednostki i grupy
POZOSTAŁE
Administracja rządowa i samorządowa
Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe
Biznes i przywództwo
Doradztwo personalne i zarządzanie personelem
Edukacja publiczna
Ekonomia menedżerska
Politologia: Amerykanistyka
Polityka zdrowotna w Polsce i UE
Zarządzanie farmacją
Zarządzanie finansami
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie w administracji

Podyplomowe

KIERUNKI PEDAGOGICZNE
Andragogika
Autyzm (Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu)
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
Biologia w szkole
Chemia w szkole
Coaching i tutoring w edukacji
Doradztwo zawodowe
Edukacja dla bezpieczeństwa
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
Etyka i filozofia w szkole
Fizyka w szkole
Geografia w szkole
Gerontologia i opieka nad osobami starszymi
Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
Historia w szkole
Informatyka z oprogramowaniem w szkole
Język polski w szkole
Kształcenie informatyczne w edukacji
Logopedia
Matematyka w szkole
Partnerstwo Publiczno-Prywatne
Pedagogika lecznicza
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną
Pedagogika przedszkolna Marii Montessori
Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią
Pedagogika specjalna
Pedagogika sztuki – plastyka
Przedsiębiorczość w szkole
Przygotowanie pedagogiczne
Przyroda w szkole
Rewalidacja
Resocjalizacja
Socjoterapia
Surdopedagogika
Technika w szkole
Terapia pedagogiczna
Terapia rodzin
Terapia zajęciowa z arteterapią
Tyflopedagogika
Wczesne nauczanie języka obcego
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Wiedza o społeczeństwie
Wychowanie do życia w rodzinie
Zarządzanie oświatą

KIERUNKI ADMINISTRACYJNE
Administracja publiczna
Coaching i Mentoring
E-administracja
HR Business Partner
Kontrola zarządcza
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
Samorząd terytorialny
Trener w organizacji

KIERUNKI POZOSTAŁE
Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe
Higiena i epidemiologia w opiece zdrowotnej
Logistyka
Mediacje i Negocjacje
Opieka farmaceutyczna
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Specjalista BHP i ochrony środowiska
Zarządzanie w służbie zdrowia
Zarządzanie kancelarią, archiwum zakładowym i składnicą akt

Studia podyplomowe z rolnictwa- dla absolwentów kierunków nierolniczych

Współpracujemy z uczelniami

Liczby

Kierunki studiów
77
Wykładowcy
83
Absolwenci
14500

Chcesz wiedzieć więcej?

Pozostaw nam swoje dane - oddzwonimy i odpowiemy na wszystkie pytania.

Najczęściej wyszukiwane w naszej ofercie

Pedagogika
100%
Ekonomia
90%
Zarządzanie
90%
Dziennikarstwo
85%